Prislista

Medlemspriser på samköpsprodukter 2018

GÖDSEL

 Biobact   Flytande                     kr/liter

                  Granulat                      kr/kg

                  Granulat 25 kg           kr

                  Gödselstavar             kr/st

Finns att köpa hos Gertrud Sjöquist  (0910-727069)  Norra Drängsmark 80

 DUKAR

 Markväv     2.1 m bred                              kr/m

                       4.1 m bred                              kr/m

Fiberduk     4.0 m bred                             kr/m

Bubbelpl     2.4 m bred (3-skikt)           kr/m

 Finns att köpa  hos Lars-Erik Johansson i Byske (072 5010895) 

Gallervält och häcksax finns att låna hos  Lars-Erik Johansson och gallervält och häcksax hos Gertrud Sjöquist