Prislista

Medlemspriser på samköpsprodukter 2019
För information om priser kontakta Gertrud eller Lars-Erik, se nedan

GÖDSEL 

Biobact   Flytande                     kr/liter

                  Granulat                      kr/kg

                  Granulat 25 kg           kr

                  Gödselstavar             kr/st

Finns att köpa hos Gertrud Sjöquist  (0910-727069)  Norra Drängsmark 80

DUKAR

Markväv    4.1 m bred                              kr/m

Fiberduk     4.0 m bred                             kr/m

Finns att köpa  hos Lars-Erik Johansson i Byske (072 5010895) 

Gallervält och häcksax finns att låna hos  Lars-Erik Johansson.  Gallervält, elhäcksax och gödselspridare (ej för kalk) hos Gertrud Sjöquist.