Om Oss

Vi är en förening för trädgårdsintresserade och/eller fritidsodlare och våra medlemmar är allt ifrån amatörer till dem med mångårig vana. Det som förenar oss alla är att vi värnar om växtliv, natur och om vår miljö. Vår målsättning är att vi i Byskebygdens Trädgårdssällskap, på olika sätt, ska kunna hjälpa medlemmar med råd och service och ge ökande kunskaper i trädgårdsodling. Varje år inbjuder vi till ett antal trivsamma aktiviteter där vi kan utbyta erfarenheter, inspirera varandra och mötas under trevliga former.

Som medlem har du rabatt på följande ställen: Oves plantor Ersmark, Kåge blommor Skellefteå, Bulbs, Chililovers och Wexthuset. Rabattkoder erhålls när man blivit medlem.

Vi finns även på Facebook för att snabbt kunna sprida information till er medlemmar. Grupper heter ”Byskebygdens Trädgårdssällskap”. Titta gärna in på den sidan och dela med dig av dina bilder, tankar, tips och råd.

Nyheter på hemsidan publiceras under rubriken Inlägg.

Är du inte redan medlem i vår förening kan du när som helst under året betala in medlemsavgift på 100 kr till Byskebygdens Trädgårdssällskap, bankgiro 839-1211, swish 1231006360 (glöm inte att ange namn, adress och gärna kontaktuppgifter som telefonnummer och mailadress).

Föreningen har ca 120 medlemmar bosatta i Byskebygden
Byske, Åbyn, Furuögrund, Drängsmark, Ostvik, Frostkåge,Logga
Fällfors, Norrlångträsk, Ålund, Ersmark, Kusmark, Kåge.

Styrelsen

Ordförande Solveig Wallström 070-259 13 55

Kassör Eva Brännström 070-372 60 02

Sekreterare Carina Andersson 070-551 07 89

Ledamot Eva Lundmark 070-241 59 74

Ledamot Tomas Landin 070-577 41 56

Ledamot Marion Larsson 070-366 29 83

Ledamot Gunnel Salmi 070-522 50 74

Ledamot Kristoffer Enquist 070-587 12 57

Ledamot Mats Nilsson 076-787 76 96