Om Oss

Vi har som Skellefteå slutat köpa in markduk. Den nypexmatta som finns kvar är av 4 meters bredd och kommer att säljas så länge den finns kvar.
Vi rekommenderar i stället att man köper sin markduk på Byggmax.
Den vita duken tror vi är bäst men det finns även en gråaktig duk.
Priset är ungefär detsamma men den är tätare och släpper inte igenom
någon växtlighet och fransar sig inte.

Styrelsen

Angående utträde ur riksorganisationen.
Efter att vi fått en förfrågan om vikten och värdet av att vara med i riksorganisationen, så kom en motion om begäran att gå ur
Årsmötet fastslog detta genom röstning, med det inkom en erinran om att vi
inte skulle vara beslutsmässiga.
Därför har styrelsen gått ut med ett regelrätt röstningsförfarande
Nu har vi svaret
60 inkomna röster
50 Ja
10 Nej
Alltså stort övervägande för att gå ur
Styrelsen

Föreningen har ca 162 medlemmar bosatta i Byskebygden
Byske, Åbyn, Furuögrund, Drängsmark, Ostvik, Frostkåge,Logga
Fällfors, Norrlångträsk, Ålund, Ersmark, Kusmark, Kåge.

Nu finns en länk till Biobact hemsida där kan man se hur man blandar
Bycobact för olika användningar.
Gå till länken Biobact och klicka på tips och råd.
OBS! på våren om den aktiva substansen somnat i Bycobacten häll i en sockerbit eller två

Styrelsen

 Ordförande
Tomas Landin
070-577 41 56
Kassör
Mats Nilsson
076-787 76 96
 Sekreterare
Marion Larsson 070-366 29 82

Sekreterare
Carina Andersson
070-551 07 89

Ledamot
Agnela Nyström
073-293 22 22
Ledamot
Eva Lundmark
070-241 59 74
 
Ledamot
Solveig Wallström
070-259 13 55

Ledamot
Katarina Öhlund
Holmberg
070-630 62 23