Prislista

Medlemspriser på samköpsprodukter 2023
För information om priser kontakta Gertrud, se nedan

GÖDSEL 

Biobact   Flytande                     kr/liter

                  Granulat                      kr/kg

                  Granulat 25 kg           kr

                  Gödselstavar             kr/st

Finns att köpa hos Gertrud Sjöquist  (0910-727069)  Norra Drängsmark 8.   Gallervält, elhäcksax och gödselspridare (ej för kalk) hos Gertrud Sjöquist.

Gallervält och elhäcksax finns för utlåning hos Solveig Wallström, Tåme, 070-2591355