Medlem

Vill du bli medlem? Så här gör du! betala in avgiften till pg 1215-3.
Årsavgiften är 250 kr.

Varje år får du sedan ett inbetalningskort för att förnya ditt medlemskap.
Glöm ej ange ditt namn och adress samt att inbetalningen avser medlemskap
i Byskebygdens trädgårdssällskap.

Som medlem får du dessa förmåner!

Medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård
Tidskriften Hemträdgården, 6 st nummer per år.
Hjälp med beskärning träd, pris beroende på tidsåtgång.
Köpa mark väv, fiberduk, biobact gödsel, luftkuddefolie till reducerade priser.
Delta i träffar och resor som sällskapet anordnar.
Gratis låna gallervält, såmaskin/gödselspridare samt elhäcksax.

Vidare får du rabatter på följande ställen mot  uppvisande av medlemskort!
 

Kåge Blommor, Kåge 10% rabatt på snittblommor

Oves Plantor
10% rabatt på hela sortimentet