Medlem

Vill du bli medlem? Så här gör du! betala in avgiften till pg 1215-3.
Årsavgiften är 250 kr.

Varje år får du sedan ett inbetalningskort för att förnya ditt medlemskap.
Glöm ej ange ditt namn och adress samt att inbetalningen avser medlemskap
i Byskebygdens trädgårdssällskap.

Som medlem får du dessa förmåner!

Medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård
Tidskriften Hemträdgården, 6 st nummer per år.
Hjälp med beskärning för 50-100 kr/träd beroende på tidsåtgång.
Köpa mark väv, fiberduk, biobact gödsel, luftkuddefolie till reducerade priser.
Delta i träffar och resor som sällskapet anordnar.
Gratis låna gallervält, såmaskin/gödselspridare samt elhäcksax.

Vidare får du rabatter på följande ställen mot  uppvisande av medlemskort!

Gråbergsplant, Gråberg 10% rabatt på växtsortimentet

Liljas Handelsträdgård
, Byske 10% rabatt på jord, sommarplantor, perenner, buskar, träd och trädgårdstillbehör (ej  krukor och snittblommor)

Kåge Blommor
, Kåge 10% rabatt på snittblommor

Oves Plantor
10% rabatt på hela sortimentet